PRZEGLĄDY ZBIORNIKÓW PPOŻ.

NIE POZWÓL, ŻEBY CZAS DZIAŁAŁ NA TWOJĄ NIEKORZYŚĆ !!!

Zadbaj o zbiornik przeprowadzając okresowe kontrole wnętrza bez konieczności jego opróżniania z wody.

Instalacje odpowiadające za bezpieczeństwo obiektu oraz majątku znajdującego się w nim powinny zawsze być sprawne, a ich stan techniczny jak najlepszy.

Systematyczne i rzetelne przeglądy, pomagają w planowaniu harmonogramów konserwacji i napraw zbiorników, oraz w utrzymaniu wysokiej sprawności

Zbiorniki zapasu wody są bardzo ważną częścią systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektów.

Niesprawny zbiornik = niesprawna wodna instalacja ppoż.

Przeglądy coroczne
przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych

Zgodnie z zaleceniami producentów zbiorników oraz obowiązującej normy PN-EN 12845, należy raz w roku wykonać kontrolę rutynową zbiornika.

System tryskaczowy powinien być okresowo kontrolowany co najmniej raz w roku przez osobę trzecią. Sprawozdanie z kontroli dokonuje oceny, czy system jest zgodny z wymaganym standardem, jeśli chodzi o utrzymanie, funkcjonowanie i adekwatności do ryzyka.

Przeglądy 3 letnie
przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych

Każdy zbiornik przeciwpożarowy należy kontrolować:

  • PN-EN 12845 wszystkie zbiorniki co 3 lata należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić. oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.

  • NFPA 25 - zbiorniki stalowe co 3 lata należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić. oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.

Wykorzystując podwodny pojazd ROV bez spuszczania wody możemy ocenić stan rurociągów technologicznych, membrany uszczelniającej i elementów grzewczych. Raport Smart Tank, dostarczy użytkownikowi informacji na temat stanu zewnętrznej powłoki antykorozyjnej, grubości blach poszczególnych carg oraz konstrukcji dachowej.

Przeglądy 5 latnie
przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych
Przeglądy 10 i 15 letnie
przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych

Nie rzadziej niż co 10 lat wszystkie zbiorniki wody należy oczyścić, sprawdzić od wewnątrz i poddać, jeżeli jest to konieczne, przeglądowi fabrycznemu. Konieczność wykonania takiego przeglądu wymaga zapis 20.3.6 normy PN-EN 12845:2015

W odstępach nie większych niż 15 lat należy opróżnić, oczyścić i skontrolować od wewnątrz wszystkie zbiorniki zapasu wody i poddać je przeglądowi fabrycznemu. - VdS-CE 4001

przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych

W celu zapewnienia sprawności zbiornika, a także wydajności i pełnej funkcjonalności systemu instalacji tryskaczowej i hydrantowej wymagana jest jego regularna kontrola.

 

Obowiązujące w Polsce normy i przepisy takie jak np. PN-EN 12845, VdS-CEA 4001, NFPA 22, NFPA 25, FM, dokładnie regulują terminy i zakres przeglądów.

Niesprawny zbiornik wyłącza z użytku całą wodną  instalację przeciwpożarową obiektu, brak wody oznacza brak zabezpieczenia przed pożarem.

przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych
przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych
przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych
przeglądy zbiornikiów przeciwpożarowych

Co 5 lat każdy zbiornik przeciwpożarowy należy  skontrolować zgodnie z:

  • VdS 4001 CEA 4001

  • NFPA 25 - pozostałe zbiorniki (inne niż stalowe) co 5 lat należy sprawdzić czy zbiornik nie ma śladów korozji, jeżeli jest to konieczne należy zbiornik opróżnić. oczyścić i odnowić powłokę antykorozyjną.